Dr. Joy T Kunjappu

വിചാരവേദിയില്‍ (ഞാന്‍) പറഞ്ഞതും പറയാത്തതും (പ്രൊഫസ്സര്‍ ജോയ്‌ ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D.)- തകഴിയുടെ നൂറാം ജന്മവാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന അവസരത്തില്‍...
വിചാരവേദിയില്‍ (ഞാന്‍) പറഞ്ഞതും പറയാത്തതും (പ്രൊഫസ്സര്‍ ജോയ്‌ ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc., Ph.D.)- തകഴിയുടെ നൂറാം ജന്മവാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന അവസരത്തില്‍...
പൂവിളികള്‍ (കവിത: പ്രൊഫസ്സര്‍ ജോയ്‌ ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc.,Ph.D.)- വര്‍ഷം തകര്‍ക്കുമ്പോള്‍ പഞ്ഞിക്കിടക്കയില്‍ ചൂടുതട്ടിക്കിടക്കവേ ഞെട്ടിയുണര്‍ന്ന...
സ്വയം അറിയാന്‍ (കവിത: പ്രൊഫസ്സര്‍ ജോയ്‌ ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc.,Ph.D.)- ഏവരും സ്വന്തം തൂക്കം എന്തെന്നറിയുക. പീഠത്തില്‍ താങ്ങി ഘനഭാവച്ചായം തേമ്പുന്നോര്‍ ബ്രഷിന്‍...
സ്വയം അറിയാന്‍ (കവിത: പ്രൊഫസ്സര്‍ ജോയ്‌ ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc.,Ph.D.)- ഏവരും സ്വന്തം തൂക്കം എന്തെന്നറിയുക. പീഠത്തില്‍ താങ്ങി ഘനഭാവച്ചായം തേമ്പുന്നോര്‍ ബ്രഷിന്‍...
ബുക്ക്‌ഷെല്‍ഫ്‌ ടേഗുകള്‍ (കവിത: പ്രൊഫസ്സര്‍ ജോയ്‌ ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc.,Ph.D.)- ഗ്രന്ഥശേഖരത്തിന്റെ പ്രദര്‍ശന സ്‌പൈനുകള്‍ തുറിച്ചു നോക്കിയതും അവയെ തരംതിരിക്കാന്‍ ഡ്യൂവി ഡെസിമലുകള്‍...
തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ (കവിത: പ്രൊഫസ്സര്‍ ജോയ്‌ ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc.,Ph.D.)- ഗിരിജ വല്ലഭനെത്തേടി പത്രപരസ്യ പട്ടിക തീര്‍ത്തു: വന്നതോ, സാക്ഷാല്‍ ഗിരിജാവല്ലഭന്‍. മുഹൂര്‍ത്തദിനം...
തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ (കവിത: പ്രൊഫസ്സര്‍ ജോയ്‌ ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc.,Ph.D.)- ഗിരിജ വല്ലഭനെത്തേടി പത്രപരസ്യ പട്ടിക തീര്‍ത്തു: വന്നതോ, സാക്ഷാല്‍ ഗിരിജാവല്ലഭന്‍. മുഹൂര്‍ത്തദിനം...
പങ്കുവെക്കുന്ന ദാനം (പ്രൊഫസ്സര്‍ ജോയ്‌ ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc.,Ph.D)- തകര്‍ന്ന കണ്ണാടിയില്‍ മുഖം നോക്കാന്‍ ഇരുട്ടുമുറിയിലെ ജനല്‍ കൊട്ടിയടച്ച്‌ വെളുത്ത അക്ഷരം മുഴയ്‌ക്കും...
വളര്‍ച്ച (കവിത: പ്രൊഫസ്സര്‍ ജോയ്‌ ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc.,Ph.D.)- കുമ്മായം അടര്‍ന്ന്‌ മുഷിഞ്ഞ ചുമരില്‍ അംഗുലിയുടെ അംഗുല അടയാളങ്ങള്‍ ഗ്രാഫൈറ്റ്‌ പെന്‍സിലില്‍ തിരശ്ചീന...
പരിവര്‍ത്തന ശിഖിരങ്ങള്‍ - സത്യധര്‍മ്മങ്ങള്‍ തലകീഴാക്കാന്‍ സന്നദ്ധരായി ഞങ്ങള്‍ സന്നതെടുത്തു - നിയമപ്പഴുതുകള്‍...
പിള്ളത്തൊട്ടില്‍ (കവിത: പ്രൊഫസ്സര്‍ ജോയ്‌ ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc.,Ph.D.)- അച്ഛന്റെ പതിനാറാം അടിയന്തിരസദ്യയ്‌ക്കു പിന്നെ അവന്റെ അമ്മ വെളുത്ത കൈലേസിന്റെ ചുളിഞ്ഞ...
വാക്കുകള്‍ വരളുമ്പോള്‍ (കവിത: പ്രൊഫസ്സര്‍ ജോയ്‌ ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc.,Ph.D.)- നിന്നെ വിവരിക്കാന്‍ വാക്കു പോരാ മാനുഷര്‍ക്കെന്ന്‌ ചരിത്രം പാടുമ്പോള്‍; നിന്നെ...
തീസിസ്സ്‌, ആന്റിതീസിസ്സ്‌, സിന്തെസിസ്സ്‌ (കവിത: പ്രൊഫ. ജോയ്‌ ടി. കുഞ്ഞാപ്പു)- ഹേഗ്‌ലും കേന്റും അനുധാവകരും ചൊരിഞ്ഞ പ്രഭ അസ്‌തമിച്ചതോ? ഗ്രഹണദിശയിലോ? ...
തീസിസ്സ്‌, ആന്റിതീസിസ്സ്‌, സിന്തെസിസ്സ്‌ (കവിത: പ്രൊഫസ്സര്‍ ജോയ്‌ ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc.,Ph.D.)- ഹേഗ്‌ലും കേന്റും അനുധാവകരും ചൊരിഞ്ഞ പ്രഭ അസ്‌തമിച്ചതോ? ഗ്രഹണദിശയിലോ? ...
ടൈപ്പിങ്‌ എറേഴ്‌സ്‌ (കവിത: പ്രൊഫസ്സര്‍ ജോയ്‌ ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc.,Ph.D.)- വേഡ്‌ പ്രോസസ്സറിലെ വെള്ളക്കറുപ്പു `കീ'കള്‍ നിസ്സഹകരണ ഗാന്ധിയനായ്‌ മോണിറ്ററില്‍, പദങ്ങള്‍ പ്രതിലോമമായി വിന്യസിക്കാന്‍...
കവിതാദ്വയം (പ്രൊഫസ്സര്‍ ജോയ്‌ ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc.,Ph.D.)- `ആ'കാരത്തിന്റെ അന്ത്യം നോക്കുക: ഈ ആശ്ലേഷത്തില്‍ അശ്ലീലത്തിന്റെ അംശം അശേഷമില്ലെന്നറിയുക. ...
കവിതാദ്വയം (പ്രൊഫസ്സര്‍ ജോയ്‌ ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc.,Ph.D.)- `ആ'കാരത്തിന്റെ അന്ത്യം നോക്കുക: ഈ ആശ്ലേഷത്തില്‍ അശ്ലീലത്തിന്റെ അംശം അശേഷമില്ലെന്നറിയുക. ...
തേന്‍ കെണികള്‍ (പ്രൊഫസ്സര്‍ ജോയ്‌ ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc.,Ph.D.)- ഇന്നലെ ഒതേനന്‍ ജെയിംസ്‌ ബോണ്ടിനെ സ്വപ്‌നം കണ്ടു - കാലപ്പൊരുത്തമില്ലാത്ത ചരിത്രം...
ചേരികള്‍ക്കൊരു പ്രബോധന മുഖവുര(കവിത) -പ്രൊഫസ്സര്‍ ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു,- ആദിയില്‍ അരങ്ങേറ്റം ഒരേ നിരയില്‍ വന്‍നിരയില്‍. ...
ഊ(യൂ)ടോപിയയിലേക്കുള്ള ഊടുവഴികള്‍- കത്തിക്കയറിയ ഓണാവേശം പൊലിയാന്‍ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കുമ്പലനാടിനെ...
സ്‌ത്രീവിമോചനം, സോഷ്യലിസം: ഒരു വ്യാകരണവ്യായാമം - നതാംഗിയും ആനതാംഗിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പു ബൂത്തില്‍ വരിതെറ്റാതെ ഊഴം നിന്നിട്ടും സമ്മതിദായകപ്പട്ടികയില്‍ ഊരും...
ഇരട്ടക്കവിതകള്‍ (പ്രൊഫസ്സര്‍ ജോയ്‌ ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc.,Ph.D.)- സെല്ലുലാര്‍ പാഠങ്ങള്‍ സ്‌തൂപാഗ്രത്തില്‍ ഗോപുര മുകളില്‍ ഉത്തുംഗ ബിമ്പു; ...
അക്ഷരത്താഴും ഓണപ്പാട്ടും- അത്തം കഴിഞ്ഞ്‌ ഒമ്പതെണ്ണുമ്പോഴേക്കും ഓണം മുന്നില്‍! എല്ലാവര്‍ക്കും...
പ്രകടപ്രസംഗം, വേദികള്‍ (രണ്ടു കവിത:പ്രൊഫസ്സര്‍ ജോയ്‌ ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc.,Ph.D.)- നെയ്യപ്പം തിന്ന്‌ എണ്ണപ്പാടയില്‍ താടിമീശ തടവി കുഴിയെണ്ണാന്‍ കാല്‍ക്കുലേറ്ററില്‍ സൗരോര്‍ജ്ജം നിറയ്‌ക്കലും; ...
പ്രകടപ്രസംഗം, വേദികള്‍ (രണ്ടു കവിത:പ്രൊഫസ്സര്‍ ജോയ്‌ ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc.,Ph.D.)- നെയ്യപ്പം തിന്ന്‌ എണ്ണപ്പാടയില്‍ താടിമീശ തടവി കുഴിയെണ്ണാന്‍ കാല്‍ക്കുലേറ്ററില്‍ സൗരോര്‍ജ്ജം നിറയ്‌ക്കലും; ...
ഓക്‌ലഹോമയിലെ വധശിക്ഷാരസതന്ത്രം* - ശിരസ്സറുത്തു, ശാരീരം മറുത്തു, ക്ഷന്തവ്യ മുറുമുറുപ്പു ക്ഷയിച്ചു. മുറുക്കാന്‍ തുപ്പല്‍ പുലകുളിയില്‍ സന്ദേഹ സന്ദേശമായ്‌! ...
പാണിനി പറയാത്തത് (കവിത: പ്രൊഫസ്സര്‍ ജോയ് ടി. കുഞ്ഞാപ്പു, D.Sc.,Ph.D.)- അമരകോശപ്പന്തലില്‍ ശീകണ്‌ഠേശ്വര സന്നിധിയില്‍ പുരുഷാര്‍ത്ഥ മൂന്നാംമുറയ്ക്കായ് കുരങ്ങാം മനത്തെ മെരുക്കാന്‍ ശ്രീകോവിലില്‍...