Mridula Ramachandran

മാഞ്ഞു പോകുന്ന വാക്കുകൾ (മൃദുല രാമചന്ദ്രൻ, മൃദുമൊഴി 35)- 'പാളാക്ക്' അങ്ങനെ ഒരു വാക്കുണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെ...
സമയമായില്ല പോലും, സമയമായില്ല പോലും (മൃദുല രാമചന്ദ്രൻ-മൃദുമൊഴി 31)- വാസവദത്തയുടെയും, ഉപഗുപ്തന്റെയും കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാം....
ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ... (മൃദുല രാമചന്ദ്രൻ, മൃദുമൊഴി 15)- ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ വ്യഗ്രതയുള്ളവർ ആണ് നമ്മൾ...
ദൈവത്തിനോട് വാശി പിടിച്ചു നേടുന്നത്.... (മൃദുല രാമചന്ദ്രൻ, മൃദുമൊഴി-13)- ദൈവത്തിനോട് വാശി പിടിച്ചു നേടുന്നത്.... (മൃദുല...
പുടവപുരാണം (മൃദുല രാമചന്ദ്രൻ, മൃദുമൊഴി 10)- ചുവന്ന മുളകിന്റെ കടും ചുവപ്പ് നിറമുള്ള...